Algemene heffingskorting 2011

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Hiermee krijgt u korting op de te betalen belasting over uw inkomen. De hoogte verschilt per jaar en is afhankelijk van uw inkomen en/of die van uw fiscale partner. De algemene heffingskorting wordt meestal door de werkgever toegepast onder de loonheffingskorting.

Wat is de algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is 1 van de heffingskortingen behorend tot de loonheffingskorting. De algemene heffingskorting is een korting waar iedereen recht op heeft (1 uitzondering, zie onderaan dit artikel).

Over uw inkomen betaalt u heffingen, belasting. Zo wordt er van uw loon loonheffing ingehouden. Met de algemene heffingskorting krijgt u korting op de te betalen heffingen. Hierdoor hoeft u met een laag inkomen weinig tot soms (bijna) geen belasting te betalen.

De algemene heffingskorting valt onder de loonheffingskorting die via uw werkgever geregeld wordt. Dit kunt u op uw loonstrook nakijken.

Algemene heffingskorting 2011

De hoogte van de algemene heffingskorting hangt mede af van de hoogte van uw inkomen. Er valt namelijk geen korting te geven als u geen heffingen, belasting, hoeft te betalen over uw inkomen. Elk jaar wordt opnieuw de maximale hoogte van de algemene heffingskorting vastgesteld. Betaalt u minder belasting dan uw recht op heffingskorting, dan krijgt u geen extra belasting terug. U kunt alleen terugkrijgen wat u daadwerkelijk verschuldigd bent.

Hoogte algemene heffingskorting 2011 en 2010

Maximale hoogtealgemene heffingskortingJonger dan 65 jaar65 jaar of ouder
2010€ 1.987€ 925
2011€ 1.987€ 910

Voorbeeld 1

U bent jonger dan 65 jaar en uw inkomen is €10.000 euro, hierover betaalt u in 2010 33,45% belasting (belastingschijf 1), dat is dus €3.345. De hoogte van de algemene heffingskorting in 2010 was €1.987. Totaal hoeft u dus maar €3.345 min €1.987 is €1.358 te betalen (overige heffingskortingen niet meegerekend).

Voorbeeld 2

We gaan uit van voorbeeld 1 maar in dit geval heeft u in dat jaar slechts een inkomen van €4.000 i.p.v. €10.000, dan hoeft u ook minder belasting te betalen, namelijk €1.338. De heffingskorting is €1.987, echter is dit bedrag hoger dan wat u aan belasting betaalt, dus kunt u niet de gehele korting gebruiken. U krijgt dan alleen terug wat u daadwerkelijk aan belasting had moeten betalen. In dit geval kun je het dus van elkaar afstrepen en hoeft u uiteindelijk geen belasting meer te betalen. Wel heeft u dus niet van de gehele algemene heffingskorting gebruik kunnen maken. Dit kan anders zijn met een fiscale partner die meer verdient, hierover meer verder op in dit artikel bij aanrechtsubsidie.

Algemene heffingskorting en 2 banen

De algemene heffingskorting is onderdeel van de loonheffingskorting. De loonheffingskorting wordt meestal door de werkgever toegepast, tenzij u anders heeft aangegeven. Dit kunt u nakijken op uw loonstrook. Heeft u 2 banen of meer, dan kan de algemene heffingskorting maar 1 keer toegepast worden. Deze korting is namelijk niet bedoeld voor elke baan, maar voor het gehele inkomen per persoon. Als blijkt dat u aan het eind van het jaar, als al uw inkomen opgeteld is, recht heeft op meer loonheffingskorting, dan kunt u dit via uw belastingaangifte regelen. Door niet meteen de heffingskorting bij beide banen te gebruiken wordt voorkomen dat u te veel ontvangt en achteraf veel terug moet betalen.

Uw partner en de aanrechtsubsidie

Heeft u zelf geen inkomen, maar wel een fiscale partner met een inkomen, dan kunt u uw recht op de algemene heffingskorting toe laten passen op zijn inkomen, en dus alsnog de algemene heffingskorting ontvangen. Dit wordt ook wel aanrechtsubsidie genoemd. Dit geldt ook als u een laag inkomen heeft en de algemene heffingskorting niet geheel op uw eigen inkomen toe kan passen, en u dus heffingskorting over houdt.

Deze regeling wordt echter wel door de regering afgebouwd sinds 2009 tot 2024, jaarlijks met 6,66%. Hiervoor gelden ook enkele uitzonderingen. Lees verder in Aanrechtsubsidie: algemene heffingskorting bij de partner.

Geen recht op de algemene heffingskorting

U heeft geen recht op de algemene heffingskorting als u jonger bent dan 30 jaar en uw ouders u voor meer dan 6 maanden onderhielden voor minimaal €408 per kwartaal.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *