Arbeidskorting 2011 en 2012

De arbeidskorting is een korting op de door u te betalen belasting, loonheffing, over uw loon. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomsten. Iedereen met een baan heeft recht op deze korting, onderdeel van de loonheffingskorting. De voor u verrekende arbeidskorting vindt u terug op uw loonstrook.

Wat is arbeidskorting?

Arbeidskorting is een korting op de te betalen belasting, loonheffing, over uw loon. De hoogte van de loonheffing is afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt. Arbeidskorting valt onder de loonheffingskorting. Iedereen met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft recht op arbeidskorting.

Met tegenwoordige dienstbetrekking wordt bedoeld:

 • loon uit loondienst
 • ziektewet uitkering
 • fooien, aandelenoptierechten
 • overige inkomsten uit loondienst
 • loon vanwege tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • vrijgestelde inkomsten uit loondienst bij een internationale organisatie
 • buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming
 • uitkeringen voor loopbaanonderbrekingsfinanciering (wet arbeid en zorg) en hier aanvullingen op van de werkgever
 • inkomsten uit overig werk, zoals freelanceopdrachten

Inkomsten waarover geen arbeidskorting berekend kan worden:

 • WIA/WAO uitkering
 • Waz-uitkering (behalve bij bevalling)
 • Wajong-uitkering
 • uitkeringen door buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, soortgelijk met de WIA/WAO, Waz of Wajong-uitkeringen

Arbeidskorting wordt bij 2 banen of meer maar over het loon van 1 baan berekend. Dit voorkomt dat u teveel arbeidskorting heeft ontvangen en achteraf ineens veel belasting terug moet betalen.

Op de jaaropgave van uw loonstrook zult u de totaal verrekende arbeidskorting tegenkomen. Deze gebruikt u voor uw belastingaangifte.

Arbeidskorting 2012

Voor mensen van 57 jaar tot 65 jaar verandert de arbeidskorting in 2012. Voorheen kregen zij een verhoogde arbeidskorting. Dit is vanaf 2012 gelijk getrokken met iedereen jonger dan 57 jaar. De arbeidskorting was voor deze mensen verhoogd in voorgaande jaren. Vanaf 2013 wordt de arbeidskorting en doorwerkbonus samen gevoegd tot de werkbonus.

Berekenen arbeidskorting 2011 en 2012

De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen. Aan de hoogte van de arbeidskorting zit een maximum bedrag. Om te berekenen op hoeveel arbeidskorting u recht heeft kunt u onderstaande tabel gebruiken. Belangrijk hierbij is uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen.

Het loon wordt opgedeeld in verschillende delen. En over elk deel ontvangt u een bepaald percentage arbeidskorting. Kijk hierbij dus niet alleen naar het totale inkomen. Zodra het loon boven een bepaald bedrag uitkomt, €50.286 in 2011, zal de arbeidskorting worden afgebouwd, verminderd. Ook hiervoor geldt een maximum bedrag.

Voorbeeld berekenen arbeidskorting

U bent 56 jaar of jonger in 2011 en ontvangt €30.000 loon uit tegenwoordig werk. Over het loondeel t/m €9.209 ontvangt u 1,716% arbeidskorting, dit is dan €158. Over het resterende bedrag, €30.000 – €9209 = €20.791, ontvangt u 12,152% arbeidskorting, dit is €2526. Totaal is dat €2684. Echter de maximale arbeidskorting is voor u €1.574, en dus zal voor u dit maximum bedrag berekend worden.

Hoogte arbeidskorting 2012

Leeftijd op 1 januari 2012Totaal maximalearbeidskortingLoon deel van €0 t/m €9.295Loon deelvan €9.295 t/m €45.178Loon deel van €45.178 t/m €51.418Loon deel boven €51.418
65 jaar of jonger€1.6111,733%12,32%1,25% afbouw€0
66 jaar en ouder€7400,796%5,658%0,574% afbouw€0

Hoogte arbeidskorting 2011  

Leeftijd vanaf 1 januari 2011Totaal maximale
arbeidskorting
Loon deel van €0
t/m €9.209
Loon deel van €9.209 t/m €44.126Loon deel van €44.126
t/m €50.285
Loon deel
boven €50.286
56 jaar of jonger€1.5741,716%12,152%1,25% afbouw€0
57, 58 of 59 jaar€1.8381,72%14,418%1,25% afbouw€0
60 of 61 jaar€2.1001,72%16,667%1,25% afbouw€0
62, 63 of 64 jaar€2.3621,72%18,915%1,25% afbouw€0
65 jaar en ouder€1.0810,785%7,921%0,571%afbouw€0

Hoogte arbeidskorting 2010

Leeftijd vanaf 1 januari 2010Totaal maximale
arbeidskorting
Loon deel van €0
t/m €9.209
Loon deel van €9.209 t/m €44.126Loon deel van €44.126
t/m €50.285
Loon deel
boven €50.286
56 jaar of jonger€1.5741,716%12,152%1,25% afbouw€0
57, 58 of 59 jaar€1.8381,72%14,418%1,25% afbouw€0
60 of 61 jaar€2.1001,72%16,667%1,25% afbouw€0
62, 63 of 64 jaar€2.3621,72%18,915%1,25% afbouw€0
65 jaar en ouder€1.0810,785%7,921%1,25% afbouw€0

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *