Recht op heffingskorting

Over uw inkomen betaalt u inkomstenbelasting. Zo betaalt u loonheffing over uw salaris. Hierover kunt u korting ontvangen. Ook op overige inkomsten heeft u misschien recht op een heffingskorting. Op welke korting u recht heeft verschilt per situatie.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen die u kunt krijgen op de te betalen inkomstenbelasting.

Er zijn meerdere heffingskortingen waar u afhankelijk van uw persoonlijke situatie recht op kunt hebben. Een aantal vallen binnen de loonheffingskorting, en zijn dus kortingen op uw loonheffing. Deze loonheffingskorting kunt u door uw werkgever laten toepassen. Zo niet, dan kunt u dit zelf alsnog via de belastingaangifte doen. De overige heffingskortingen regelt u ook via de belastingaangifte. Hieronder een overzicht van alle heffingskortingen.

Overzicht heffingskortingen 

Heffingskortingen via de werkgever en/of de belastingaangifteHeffingskortingen via de belastingaangifte
Loonheffingskorting:algemene heffingskorting (2011)arbeidskorting (2011 en 2012)(alleenstaande) ouderenkortinglevensloopverlofkortingjonggehandicaptenkortinginkomensafhankelijke combinatiekortingalleenstaande ouderkortingaanvullende alleenstaande ouderkortingouderschapsverlofkorting (2011)korting voor maatschappelijke beleggingenkorting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingendoorwerkbonus

 Recht op heffingskorting

Algemene heffingskorting

Met de algemene heffingskorting krijgt u korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Als u heeft aangegeven dat uw werkgever rekening mag houden met de loonheffingskortingen, dan neemt hij deze automatisch mee op uw loonstrook. Lees meer over algemene heffingskorting 2011.

Arbeidskorting

U heeft recht op arbeidskorting bij inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loon uit werk en winst uit onderneming. U heeft hier dus geen recht op bij uitkeringen zoals de WW, WAO/WIA, Waz (m.u.v. uitkering bij zwangerschap), en een buitenlandse uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees meer over arbeidskorting 2011 en 2012.

(Alleenstaande) Ouderenkorting

U heeft recht op ouderenkorting als u dit jaar of eerder 65 jaar bent geworden. Hiervoor geldt wel een maximaal verzamelinkomen. Alleenstaande ouderenkorting is voor mensen die een AOW uitkering voor alleenstaande of een alleenstaande ouder ontving of hier recht op had. Ook heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting als u geen van deze uitkeringen ontvangen heeft omdat u voor uw 65e in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde was.

Levensloopverlofkorting

U heeft recht op levensloopverlofkorting als u in het betreffende jaar onbetaald verlof heeft gehad en geld heeft genomen van de spaarrekening van uw levensloopverlofregeling. De korting die u krijgt is gelijk aan het bedrag dat is opgenomen. Hieraan zit wel een maximum bedrag per kalenderjaar waarin u heeft gespaard.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is voor jongeren die een Wajong-uitkering hadden en geen ouderenkorting hebben ontvangen. Het is mogelijk dat u wel recht had op een Wajong-uitkering maar niet kreeg, omdat deze samenviel met een andere uitkering of u had teveel aan andere inkomsten uit werk. Ook dan heeft u nog steeds recht op deze jonggehandicaptenkorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld voor mensen die zorg dragen voor kinderen tot 12 jaar. U heeft hier recht op als het kind minimaal 6 maanden van het betreffende jaar bij uw huishouden hoorde en ingeschreven stond op uw woonadres. Daarnaast zijn er nog voorwaarden verbonden aan de hoogte van uw inkomen en die van uw eventuele fiscale partner.

Alleenstaande ouderkorting

Om in aanmerking te komen voor de alleenstaande ouderkorting had u in 2010 voor minimaal 6 maanden geen fiscale partner en waren al uw kinderen in uw huishouden dat jaar jonger dan 27 jaar. Daarnaast onderhield u ten minste 1 kind voor een bepaald bedrag per kwartaal (hoogte bedrag verschilt per jaar) of ontving u voor dit kind kinderbijslag (of een soortgelijke buitenlandse uitkering). Ook mag dit kind geen eigen inkomen of vermogen waarvan u zelf had kunnen leven.

Aanvullende alleenstaande ouderkorting

Dit is een aanvullende korting op de alleenstaande ouderkorting. U heeft hier recht op als u inkomsten uit werk had, minimaal 1 kind van uw huishouden jonger dan 16 jaar is en bij u ingeschreven staat op het woonadres. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting is bedoeld voor ouders die ouderschapsverlof hebben opgenomen. De hoogte is afhankelijk van het totaal aantal uren ouderschapsverlof dat u heeft opgenomen. Lees meer over ouderschapsverlofkorting 2011.

Korting voor maatschappelijke beleggingen

Met de korting voor maatschappelijke beleggingen krijgt men belastingvoordeel als zij beleggen in een groenfonds of een sociaal ethisch fonds dat erkend is door de belastingdienst. Dit geldt ook voor uw eventuele fiscale partner.

Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

Deze korting is voor mensen die geld hebben geleend aan een startende ondernemer of geld hebben belegd in een cultuurfonds. Dit cultuurfonds moet dan wel erkend zijn door de belastingdienst. Ook deze korting geldt voor uw eventuele fiscale partner.

Doorwerkbonus

Als u vanaf uw 62 nog steeds inkomsten uit werk heeft dan heeft u recht op de doorwerkbonus. Wel moet uw inkomsten voldoen aan een minimum hoogte dat per jaar kan verschillen. De hoogte van de doorwerkbonus is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en leeftijd.

Wilt u meer weten over hoe en wanneer u de loonheffingskorting kunt laten toepassen, dan kunt u meer lezen in Wanneer loonheffingskorting?

Recht op heffingskorting

Algemene heffingskorting

Met de algemene heffingskorting krijgt u korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Als u heeft aangegeven dat uw werkgever rekening mag houden met de loonheffingskortingen, dan neemt hij deze automatisch mee op uw loonstrook. Lees meer over algemene heffingskorting 2011.

Arbeidskorting

U heeft recht op arbeidskorting bij inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loon uit werk en winst uit onderneming. U heeft hier dus geen recht op bij uitkeringen zoals de WW, WAO/WIA, Waz (m.u.v. uitkering bij zwangerschap), en een buitenlandse uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees meer over arbeidskorting 2011 en 2012.

(Alleenstaande) Ouderenkorting

U heeft recht op ouderenkorting als u dit jaar of eerder 65 jaar bent geworden. Hiervoor geldt wel een maximaal verzamelinkomen. Alleenstaande ouderenkorting is voor mensen die een AOW uitkering voor alleenstaande of een alleenstaande ouder ontving of hier recht op had. Ook heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting als u geen van deze uitkeringen ontvangen heeft omdat u voor uw 65e in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde was.

Levensloopverlofkorting

U heeft recht op levensloopverlofkorting als u in het betreffende jaar onbetaald verlof heeft gehad en geld heeft genomen van de spaarrekening van uw levensloopverlofregeling. De korting die u krijgt is gelijk aan het bedrag dat is opgenomen. Hieraan zit wel een maximum bedrag per kalenderjaar waarin u heeft gespaard.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is voor jongeren die een Wajong-uitkering hadden en geen ouderenkorting hebben ontvangen. Het is mogelijk dat u wel recht had op een Wajong-uitkering maar niet kreeg, omdat deze samenviel met een andere uitkering of u had teveel aan andere inkomsten uit werk. Ook dan heeft u nog steeds recht op deze jonggehandicaptenkorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld voor mensen die zorg dragen voor kinderen tot 12 jaar. U heeft hier recht op als het kind minimaal 6 maanden van het betreffende jaar bij uw huishouden hoorde en ingeschreven stond op uw woonadres. Daarnaast zijn er nog voorwaarden verbonden aan de hoogte van uw inkomen en die van uw eventuele fiscale partner.

Alleenstaande ouderkorting

Om in aanmerking te komen voor de alleenstaande ouderkorting had u in 2010 voor minimaal 6 maanden geen fiscale partner en waren al uw kinderen in uw huishouden dat jaar jonger dan 27 jaar. Daarnaast onderhield u ten minste 1 kind voor een bepaald bedrag per kwartaal (hoogte bedrag verschilt per jaar) of ontving u voor dit kind kinderbijslag (of een soortgelijke buitenlandse uitkering). Ook mag dit kind geen eigen inkomen of vermogen waarvan u zelf had kunnen leven.

Aanvullende alleenstaande ouderkorting

Dit is een aanvullende korting op de alleenstaande ouderkorting. U heeft hier recht op als u inkomsten uit werk had, minimaal 1 kind van uw huishouden jonger dan 16 jaar is en bij u ingeschreven staat op het woonadres. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting is bedoeld voor ouders die ouderschapsverlof hebben opgenomen. De hoogte is afhankelijk van het totaal aantal uren ouderschapsverlof dat u heeft opgenomen. Lees meer over ouderschapsverlofkorting 2011.

Korting voor maatschappelijke beleggingen

Met de korting voor maatschappelijke beleggingen krijgt men belastingvoordeel als zij beleggen in een groenfonds of een sociaal ethisch fonds dat erkend is door de belastingdienst. Dit geldt ook voor uw eventuele fiscale partner.

Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

Deze korting is voor mensen die geld hebben geleend aan een startende ondernemer of geld hebben belegd in een cultuurfonds. Dit cultuurfonds moet dan wel erkend zijn door de belastingdienst. Ook deze korting geldt voor uw eventuele fiscale partner.

Doorwerkbonus

Als u vanaf uw 62 nog steeds inkomsten uit werk heeft dan heeft u recht op de doorwerkbonus. Wel moet uw inkomsten voldoen aan een minimum hoogte dat per jaar kan verschillen. De hoogte van de doorwerkbonus is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en leeftijd.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *