Hoogte kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor de opvoeding en verzorging van kinderen t/m 17 jaar. De hoogte kan elk jaar aangepast worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijd van kinderen. Bij kinderen geboren voor 1995 gelden andere bedragen waarbij ook nog gekeken wordt naar het aantal kinderen.

Wanneer kinderbijslag?

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de regering. Het is bedoeld voor de opvoeding en verzorging van kinderen t/m 17 jaar. Het gaat hierbij ook om een stiefkind, pleegkind of adoptiekind. U krijgt kinderbijslag als u woont of werkt in Nederland. Daarnaast gelden er nog andere regels.

Kinderbijslag 16 of 17 jaar

Wanneer u recht heeft op kinderbijslag wanneer uw kind 16 of 17 jaar is, is afhankelijk van een aantal andere regels. Deze regels zijn verschillend voor jongere en oudere kinderen.

Kind geboren voor 2 oktober 1993, als uw kind:

 • niet meer dan het maximum bedrag per kwartaal bijverdient
 • werkloos of arbeidsongeschikt is
 • minimaal 213 uur per kwartaal een opleiding overdag volgt

Kind geboren na 1 oktober 1993, als uw kind:

 • niet meer dan het maximum bedrag per kwartaal bijverdient én
 • bezig is een startkwalificatie te behalen en overdag op school zit, of
 • vrijgesteld is van een startkwalificatie
 • een startkwalificatie bezit en nog steeds volledig dagonderwijs volgt, of
 • een startkwalificatie bezit en werkloos is, of een startkwalificatie bezit en geen onderwijs kan volgen vanwege ziekte of handicap

Werkloos kind

Ook als uw kind werkloos is kunt u kinderbijslag krijgen als uw kind:

 • een startkwalificatie bezit
 • bij het UWV WERKbedrijf staat ingeschreven als werkzoekende
 • een werkleeraanbod van de gemeente heeft aangevraagd en wacht op de beslissing hierover
 • een werkleeraanbod van de gemeente aanvaard heeft

Kinderbijslag en studiefinanciering

Zodra uw kind studiefinanciering ontvangt, krijgt u geen kinderbijslag meer. Dit is vaak het geval wanneer uw kind een opleiding volgt op een HBO of een universiteit.

Kinderbijslag en bijverdienen

Het is in principe geen probleem als uw kind wat bijverdient zolang dit niet te veel is. Elk jaar in oktober wordt er een nieuw maximum bedrag vastgesteld wat uw kind maximaal netto mag bijverdienen zonder dat er op de kinderbijslag gekort wordt. Ook voor het extra bijverdienen met vakantiewerk geldt een maximum bedrag. Voor meer informatie lees verder in Kinderbijslag bijverdienen.

Hoogte kinderbijslag 2011 en 2010

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen geboren voor 1995 en daarna. Sinds 1995 is namelijk sprake van een versobering van de kinderbijslag. Bij kinderen geboren voor 1995 wordt er ook gekeken naar het aantal kinderen dat u heeft.

Sinds 2009 zijn de bedragen niet meer verhoogd met de inflatie vanwege de bezuinigingen. Dus de bedragen kinderbijslag van 2011 zijn gelijk gebleven met die van 2010 en 2009.

Onderstaande bedragen zijn bedragen die per kwartaal uitgekeerd worden.

Hoogte kinderbijslag 2011

Dubbele kinderbijslag

Het is mogelijk dat u in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgt. Denk hierbij aan een uitwonend gehandicapt of studerend kind waar u nog wel veel kosten aan onderhoud voor kwijt bent. Hier zijn wel richtlijnen voor. Bij een thuiswonend gehandicapt kind kunt u geen dubbele maar wellicht extra kinderbijslag ontvangen. Hiervoor geldt de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Kinderbijslag aanvragen

De kinderbijslag wordt geregeld door de SVB (Sociale VerzekeringsBank). Nadat u uw kind heeft ingeschreven bij de gemeente zal u automatisch een aanvraagformulier ontvangen van de SVB. Wijzigingen van de gezinssamenstelling hoeft u niet door te geven aangezien deze bij de Gemeentelijke Basis Administratie geregistreerd worden

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *