Loonheffing en belastingschijven 2011

Loonheffing is een heffing van de belastingdienst op uw loon. Hiermee wordt al op uw loonstrookje rekening gehouden. De hoogte van uw loonheffing is afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt. De belastingschijven zijn afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen in box 1. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Belasting boxen

De belastingdienst maakt onderscheidt tussen 3 boxen waarin al onze financiën worden opgedeeld:

  • Box 1: Inkomen uit arbeid (loon), uitkeringen, pensioenen, eigen woning, alimentatie en overige inkomsten
  • Box 2: Inkomen uit een aanmerkelijk belang
  • Box 3: Inkomsten uit sparen en beleggingen

Over alle 3 de boxen betaalt u belasting. De hoogte van deze belasting verschilt per box.

Loonheffing box 1

Op uw loonstrookje ziet u dat er loonheffing van uw bruto salaris ingehouden wordt. Wat is loonheffing eigenlijk?Loonheffing is een verzameling van loonbelasting en premies volksverzekeringen.

De volksverzekeringen bestaan uit:

AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

ANW (Algemene Nabestaande Wet)

Via uw loonstrookje houdt uw werkgever de loonheffing over uw loon in en betaalt het aan de belastingdienst. Eigenlijk is dit dus al een deel van uw totale inkomstenbelasting uit box 1. Jaarlijks doet u hier belastingaangifte van. De totale belasting die u van dat jaar verschuldigd bent over box 1 wordt dan ook verrekend met de loonheffing die u dat jaar al maandelijks betaald heeft via uw loonstrookje.

Belastingschijven en hoogte loonheffing 2011

De hoogte van de te betalen loonheffing kan per persoon verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de schijf waarin u valt. De belastingdienst hanteert 4 schijven gebaseerd op de hoogte van uw totale inkomsten uit box 1.

Belastingschijven en loonheffing 2011

Voor mensen van 65 jaar zijn er 2 tabellen. In de bovenstaande staan de tarieven voor mensen geboren in 1946 en in de onderste tabel de tarieven voor mensen geboren voor 1946.

Belastingschijven en loonheffing 2010

Voorbeeld

Stel dat uw inkomen in schijf 3 valt en u bent jonger dan 65 jaar, dan betekend dit niet dat u over al uw inkomen 42% loonheffing moet betalen. U betaalt alleen voor het inkomen vanaf €32.738 loonheffing van 42% van schijf 3. De rest van uw inkomen dat lager dan €32.738 is betaalt u loonheffing over schijf 1 en 2. Dus over uw inkomen tot €18.218 betaalt u 33,45% (schijf 1) en voor uw inkomen vanaf €18.218 t/m €32.728 betaalt u 41,95% (schijf 2) loonheffing. Uw inkomen valt dus eigenlijk in schijf 1, 2 én 3. Heeft u meer inkomen, dan kan daar schijf 4 bij komen.

Loonheffing vanaf 65 jaar

De hoogte van uw loonheffing is lager wanneer u 65 jaar of ouder bent. Dit komt omdat de premies voor volksverzekeringen veranderd. U hoeft dan namelijk geen AOW premie meer te betalen. Hierdoor valt uw loonheffing een stuk lager uit in zowel schijf 1 als schijf 2.

Meerdere inkomens in box 1

Voor ieder inkomen betaalt u belasting. De loonheffing die maandelijks van uw salaris wordt ingehouden is gebaseerd op de hoogte van dat salaris en niet op de hoogte van uw totale inkomen. Hierdoor kan het voor u minder gunstig uitpakken bij uw belastingaangifte dan waar u in eerste instantie vanuit bent gegaan. Als u namelijk meerdere inkomens heeft, worden die voor de inkomstenbelasting bij elkaar opgeteld. Dan kan u voor 2 inkomens, waarvoor u eerst in schijf 2 viel, ineens in schijf 3 vallen.

Voorbeeld

U heeft 2 banen met ieder een ander inkomen. Voor baan 1 ontvangt u €10.000 salaris. Voor baan 2 ontvangt u €20.000 salaris. Inkomen 1 valt in box 1, dat betekent dat u hiervoor 33,45% maandelijks wordt ingehouden. En het inkomen voor baan 2 valt in schijf 2, waarvoor u 33,45 % betaalt voor het inkomen tot € 18.218 en 41,95 %  over de rest, namelijk €1.782.

Als u aan het eind van het jaar beide inkomens bij elkaar optelt, komt u uit op €30.000. Dat betekent dat u eigenlijk voor een groter deel van uw inkomen in schijf 2 valt, namelijk voor €30.000 – €18.218 = €11.782. Dat is dan belasting over €11.782 – €1.782 = €10.000 meer dan vooraf berekent is. Het totale verschil dat u meer aan loonheffing betaalt is dan het verschil tussen het te betalen bedrag voor schijf 1 en 2. Voor schijf 1 betaalde u € 10.000 * 33,45% =  €3.345. Uiteindelijk moet u hiervoor €10.000 * 41,94% = €4.194 betalen. Dat is dan €4.194 – €3.345 =  €849 meer loonheffing.  Dit bedrag zult u uiteindelijk wel moeten betalen aan de belastingdienst.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *