Wanneer loonheffingskorting?

Op uw salarisstrook staat of bij de de loonheffingskorting wordt toegepast: ja of nee. Dit is een korting die u krijgt over de te betalen loonheffing. Iedereen met inkomsten uit werk heeft recht op loonheffingskorting. De hoogte is afhankelijk van uw situatie.

Wat is loonheffingskorting?

Over uw salaris betaalt u belasting, de zogenoemde loonheffing. De loonheffing valt onder de inkomstenbelasting. De hoogte van uw loonheffing is afhankelijk van uw totale inkomen en de belastingschijf waar uw inkomen in valt. Over de te betalen loonheffing heeft iedere Nederlander recht op een korting, de loonheffingskorting.

De loonheffingskorting is een korting die u krijgt over de te betalen loonheffing. De loonheffingskorting kan bestaan uit totaal 6 heffingskortingen:

  • algemene heffingskorting (2011)
  • arbeidskorting (2011 en 2012)
  • ouderenkorting
  • alleenstaande-ouderenkorting
  • jonggehandicaptenkorting
  • levensloopverlofkorting

Meer informatie over op welke heffingskorting u recht heeft kunt u verder lezen in Recht op heffingskorting.

Wanneer loonheffingskorting toepassen?

Iedereen heeft maar recht op loonheffingskorting als hij of zij inkomsten uit werk heeft. Maar niet iedereen heeft recht op alle kortingen die daarbij horen. In ieder geval heeft iedereen recht op de algemene loonheffingskorting. De arbeidskorting is voor inkomsten uit tegenwoordig dienstverband. De overige kortingen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Om loonheffingskorting toe te laten passen vult u aan het begin van uw baan een belastingformulier in. Hierin geeft u aan of de werkgever de loonheffingskorting bij u moet toepassen, ja of nee. Indien ja, dan verrekent de werkgever bij elke salarisstrook de loonheffingskorting. U kunt achteraf tijdens uw belastingaangifte altijd nog teruggaaf aanvragen.

2 banen en loonheffingskorting

Voor iedereen geldt dat de loonheffingskorting maar door 1 werkgever toegepast mag worden. Heeft u 2 of meer banen, dan mag u maar bij 1 baan de loonheffingskorting toe laten passen. Als bij de aangifte blijkt dat u meer had kunnen krijgen als al uw inkomsten samen opgeteld worden, dan krijgt u dit achteraf gewoon van de belastingdienst terug via uw belastingaangifte.

U kunt er ook voor kiezen om bij geen een baan de loonheffingskorting toe te laten passen, en deze dan via een voorlopige aangifte terug te vragen, of alleen achteraf bij de aangifte aan het eind van het jaar.

Loonheffingskorting en uw partner

Heeft u geen baan, dan kunt u ook geen loonheffingskorting op uw loon laten toepassen. De algemene heffingskorting valt onder de loonheffingskorting. Heeft uw partner wel een baan, dan kunt u uw algemene heffingskorting over zijn loon laten toepassen. Als hij genoeg verdient, zult u alsnog uw algemene heffingskorting ontvangen. Dit wordt ook wel aanrechtsubsidie genoemd.

Sinds 2009 wordt dit recht afgebouwd met 6,66% tot 2024.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *