Hoogte minimumloon en minimumjeugdloon 2011

In Nederland geldt het minimumloon en minimumjeugdloon. Dit is het minimum dat een werkgever u moet betalen aan loon. De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van uw leeftijd. Van 15 t/m 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Elk jaar op 1 januari en 1 juli wordt de hoogte van het minimumloon aangepast. Naast het minimumloon heeft iedereen recht op minimaal 8% vakantiegeld over het loon.

Wie heeft recht op het minimumloon?

Iedere werknemer, tussen de 15 en 65 jaar, heeft in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit geldt ook voor buitenlanders die in Nederland werken.

Van de overheid mag een werkgever u niet minder geven dan het minimumloon. Hij mag u uiteraard wel meer geven. Hoe hoog het minimumloon voor u is hangt af van uw leeftijd. Voor mensen van 15 t/m 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Vanaf 23 jaar geldt het gewone minimumloon. Daarnaast is uw werkgever verplicht u vakantiegeld uit te betalen.

Bruto – netto loon

De hoogte van het minimumloon is de basis voor het brutoloon. Dit betekent dat uw nettoloon lager zal uitvallen. Van het brutoloon gaat er uiteraard loonheffing vanaf en een aantal premies voor verzekeringen. Hoeveel er precies vanaf gaat kan per persoon verschillen. Voor meer informatie over loonheffing kunt u verder lezen in artikel Loonheffing en belastingschijven 2011.

Hoogte minimumloon en minimumjeugdloon 2011

De hoogte van het minimumloon en minimumjeugdloon wordt door de overheid vastgesteld. Uw werkgever vermeldt de hoogte van het minimumloon wat voor u geldt op uw loonstrookje. De hoogte van het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli verhoogd.

Hoogte per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 is de hoogte van het bruto minimumloon en minimumjeugdloon gestegen met 0,59%.

Bruto minimumloon vanaf 1 januari 2011

Hoogte per 1 juli 2010 tot 1 januari 2011

Bruto minimumloon vanaf 1 juli 2010 tot 1 januari 2011

Werkweek

Hoeveel uur een volledig dienstverband heeft is niet wettelijk vastgesteld. Over het algemeen komt dit neer op 36, 38 of 40 uur per week.

Stukloon

Ook als u stukloon ontvangt heeft u recht op het minimumloon. Bij stukloon wordt u bijvoorbeeld betaald per kist of kilo. U zou in een uur werk op normaal tempo het minimumloon moeten kunnen halen.

Minimumjeugdloon en verjaardag

Als u in aanmerking komt voor het minimumjeugdloon wordt het minimumloon waar u recht op heeft verhoogd zodra u een jaar ouder bent. Het nieuwe loon gaat in vanaf de dag dat u jarig bent.

Vakantiegeld

Naast het minimumloon heeft elke werknemer recht op vakantiegeld. Dit is minimaal 8% van uw loon. Het vakantiegeld komt dus bovenop uw gewone loon. De werkgever kan u dit in delen of eens per jaar uitbetalen. Op elk loonstrookje hoort het vakantiegeld apart genoemd te worden.

Wat als u te weinig loon ontvangt?

Op uw loonstrook staat vermeld hoeveel loon u ontvangt en welk minimumloon er voor u geldt. Door dit met elkaar te vergelijken kunt u zien of u minimaal het minimumloon ontvangt. Ontvangt u te weinig, dan kunt u dit bij uw werkgever aangeven in de hoop dat hij dit veranderd. Hij is verplicht u minimaal het minimumloon te geven. Doet hij dit niet dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Daarnaast kunt u er ook mee naar de kantonrechter gaan. Advies hierover kunt u krijgen bij een vakbond, juridisch loket, wetswinkel of sociaal raadspersoon.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *