Wanneer loonheffingskorting?

Wanneer loonheffingskorting?

Op uw salarisstrook staat of bij de de loonheffingskorting wordt toegepast: ja of nee. Dit is een korting die u krijgt over de te betalen loonheffing. Iedereen met inkomsten uit werk heeft recht op loonheffingskorting. De hoogte is afhankelijk van uw situatie. Wat is loonheffingskorting? Over uw salaris betaalt u belasting, de zogenoemde loonheffing. De…

Wat is inkomen middeling?

Wat is inkomen middeling?

Via middeling van uw inkomen over 3 jaar kunt u wellicht belasting terug vragen. Dit is veelal bij een wisselend inkomen van toepassing. Uw inkomen in box 1 van 3 aaneengesloten jaren worden dan gemiddeld verdeeld over deze jaren waardoor het inkomen in lagere belastingschijven kan vallen. U kunt zelf een verzoek sturen naar de…