Wat is inkomen middeling?

Wat is inkomen middeling?

Via middeling van uw inkomen over 3 jaar kunt u wellicht belasting terug vragen. Dit is veelal bij een wisselend inkomen van toepassing. Uw inkomen in box 1 van 3 aaneengesloten jaren worden dan gemiddeld verdeeld over deze jaren waardoor het inkomen in lagere belastingschijven kan vallen. U kunt zelf een verzoek sturen naar de…