Wat doet een verloskundige?

Een verloskundige zorgt voor de zwangere vrouw en haar baby gedurende de gehele zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Ze houdt beide in de gaten en geeft voorlichting over alles wat met de zwangerschap te maken heeft. De verloskundige is het eerste aanspreekpunt en hier kun je dan ook met al je vragen terecht. Indien nodig kan ze je doorsturen naar gespecialiseerde zorg.

Wat is een verloskundige?

Een verloskundige is iemand die begeleiding biedt tijdens de zwangerschap tot en met het kraambed, dus ook bij de bevalling en daarna. De verloskundige zorgt zowel voor de zwangere vrouw als voor de baby. Ze houdt de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder in de gaten houdt, en houdt in de gaten of de zwangere vrouw zich fysiek en emotioneel gezond blijft voelen.

De verloskundige geeft voorlichting en advies voor een goed verloop van de zwangerschap. Ze zorgt voor een goede voorbereiding op de bevalling. Indien nodig geeft ze ook uitleg over een prenatale screening. Bij dreigende complicaties stuurt zij de zwangere door naar een tweedelijns zorgverlener, zoals een gynaecoloog en kinderarts.

Veel verloskundige mogen ook echo’s maken en kun je hier dus ook terecht voor het maken van de termijnecho en de 20 weken echo.

Taken van een verloskundige

De verloskundige:

–        houdt de zwangere vrouw en de baby in de gaten van het begin van de zwangerschap tot en met het kraambed

–        ondersteunt bij het opvangen van de weeën

–        geeft aanwijzingen bij het persen

–        controleert na de bevalling de gezondheid van zowel de moeder als het kind

–        ondersteunt de moeder bij het herstellen van de bevalling

–        biedt hulp bij de borstvoeding

–        komt in de eerste 7 tot 10 dagen na de geboorte langs voor controle en begeleiding

–        voert in sommige gevallen de hielprik uit

–        controleert de lichamelijke gezondheid van de baby

–        controleert het gedrag van het kind

–        biedt 6 weken na de bevalling een afsluitende controle

–        draagt na de kraamperiode de zorg over aan de huisarts en de jeugdgezondheidszorg, zoals een consultatiebureau

Bij sommige verloskundigen zijn er ook kinderwens spreekuren. Hier kun je langs gaan voor meer informatie om de kans te vergroten op een gezond kind en voor het inschatten van risico’s op mogelijke problemen en afwijkingen.

Eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorg

Bij een normale zwangerschap wordt er eerstelijns verloskundige zorg verleend. In dit geval nemen een verloskundige of een huisarts (actief in verloskunde) de begeleiding van de zwangerschap op zich.

Als er een verhoogd risico op complicaties bestaat, wat uit een risicoanalyse naar voren kan komen, zal de eerstelijns zorgverlener u doorverwijzen naar een tweedelijns zorgverlener. Dit is bijvoorbeeld een gynaecoloog of kinderarts.

Bij ernstig zieke zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kraamvrouwen met ernstige en specifieke problemen, kan er derdelijnszorg verleend worden. Deze zorg vindt plaats in een perinatologisch centrum.

Wanneer ga je naar de verloskundige?

Zodra je weet dat je zwanger bent is het slim om alvast contact op te nemen met een verloskundige. Een eerste afspraak zal meestal rond de 8e week plaatsvinden, je bent dan door de eerste kritieke weken heen. Meestal bezoek je een verloskundige zo’n 10 tot 14 keer gedurende de gehele periode.

Ook vlak voor de bevalling neem je contact op met de verloskundige, zodat ze je kan begeleiden tijdens de bevalling zelf.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *