Voorbeeldbrief middelingsverzoek

Om het inkomen van 3 jaar door de belastingdienst te laten middelen, zal een middelingsverzoek verstuurd moeten worden. Hierin kunt u vermelden hoeveel u volgens uw berekening terug moet krijgen.Aan de hand van een eigen berekening van het middelen, zie voorbeeld berekenen middelen, kunt u een brief sturen naar de belastingdienst met daarin het verzoek om middeling toe te passen over de 3 jaren. Bij deze brief zult u ook uw eigen berekening van de middeling moeten meesturen. De brief stuurt u naar uw belastingkantoor, dit is het kantoor van uw regio. Hieronder staat een voorbeeld brief voor een middelingsverzoek. U bent vrij deze te gebruiken.

Voor meer uitleg over middelen kunt u verder lezen in Wat is inkomen middeling?.

Voorbeeld middelingsverzoek

Belastingkantoor
Postbus [Nummer]
[Postcode] [Plaats]
 
[Eigen naam]
[Adres]
[Postcode] [Plaats]
 
[Plaats van schrijven], [datum]
 
Betreft: Middelingsverzoek voor de jaren [jaar 1], [jaar 2] en [jaar 3] van [Naam], [BSN]
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij verzoek ik u om middeling over de jaren [jaar 1], [jaar 2] en [jaar 3]. Volgens mijn bijgevoegde berekening heb ik door deze middeling recht op een teruggaaf van [bedrag van teruggave volgens eigen berekening].
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog vragen zijn kunt u contact met mij opnemen.
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
 
met vriendelijke groet,
 
[Handtekening plaatsen]
 
[Naam]
Tel.nr. [Telefoonnummer]
 
 
Bijlage: Middelingsberekening [jaar 1], [jaar 2] en [jaar 3]

 

Bronnen en referenties

Belastingdienst

©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.