Voorbeeld berekenen middeling

Bij de aanvraag van middeling over uw inkomen, moet een eigen berekening van de belastingteruggaaf meegestuurd worden. Het is fijn om hierbij een voorbeeld te gebruiken. Om een juiste berekening te maken voor een inkomen middeling moet u de definitieve aanslagen van de desbetreffende jaren erbij pakken. Hierop staan de volgende bedragen die u nodig heeft voor het berekenen van de middeling:
  • belastbaar inkomen in box 1;
  • hoogte inkomstenbelasting;
  • hoogte premie volksverzekeringen.

Voor de berekening heeft u ook de belasting tarieven nodig voor de desbetreffende jaren, deze vindt u in loonheffing tarieven per jaar.
Let er op dat loonheffingskorting niet wordt meegenomen in de middeling. 

Vergeet bij uw berekening niet om uw naam en burgerservicenummer te vermelden en deze mee te sturen bij uw middelingsverzoek.
Aan de hand van de onderstaande voorbeeld berekening kunt u uw eigen berekening maken.

Voorbeeld berekenen middeling

 

2007
2008
2009
Totaal
Belastbaar inkomen in box 1
€ 0
€ 30.000
€ 30.000
€ 60.000
Inkomstenbelasting
Premie volksverzekeringen
Verschuldigde belasting
€ 0
€ 0 +
€ 0
€ 1.760
€ 9.345 +
€ 11.124
€ 9345
€ 1735 +
€ 11.080
€ 22.204


→ Totaal belastbaar inkomen is € 60.000
→ Totaal verschuldigde belasting is € 22.204

→ Gemiddeld belastbaar inkomen per jaar is € 20.000 (€ 60.000 : 3)
 

 

2007
2008
Herrekend belastbaar
inkomen
in box 1
€ 20.000
€ 20.000
Belasting schijf 1
Belasting schijf 2

Herrekende belasting
€ 5.828 (33,65% van € 17.319)
€ 1.110 + (41,40% van € 2.681)
€ 6.938
€ 5.828 (33,60% van € 17.575)
€ 1.115 + (41,85% van € 2.425)
€ 6.843

 

 

2009
Totaal
Herrekend belastbaar
inkomen
in box 1
€ 20.000
€ 60.000
Belasting schijf 1
Belasting schijf 2

Herrekende belasting
€ 5.989 (33,50% van € 17.878)
€ 891 + (42,00% van € 2.122)
€ 6.880
€ 20.661


→ Totaal herrekende belasting is € 20.661
 

Teruggaaf middeling =
Verschuldigde belasting
Herrekende belasting -
545 (teruggaafdrempel) –
Teruggaaf middeling
22.204
20.661 -
545 –
998

 

Bronnen en referenties

Belastingdienst

©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.