Ouderschapsverlofkorting 2011

Iedereen heeft recht op ouderschapsverlofkorting bij het opnemen van ouderschapsverlof. De ouderschapsverlofkorting is een heffingskorting. Het bedrag van de ouderschapsverlofkorting wordt van de te betalen inkomstenbelasting afgehaald. Het is dus niet zo dat u geld van de belastingdienst ontvangt, maar dat u minder belasting hoeft te betalen. 

Wat is ouderschapsverlofkorting?

Ouderschapsverlofkorting is een korting die u krijgt op de te betalen heffingen, belasting. Het is dan ook een heffingskorting. U heeft hier recht op als u ouderschapsverlof opneemt. Deze regeling is bedoeld om ouders financieel bij te staan om genoeg tijd aan hun kinderen te kunnen geven tijdens de opvoeding. De korting komt neer op een netto bedrag. Het wordt namelijk van de te betalen belasting afgehaald.

Hoeveel ouderschapsverlof

Iedere ouder heeft recht op ouderschapsverlof per kind jonger dan 8 jaar. In principe geldt hiervoor 26 weken ouderschapsverlof. Normaal gesproken betekent dit de helft van de werktijd in 12 maanden. Dit kan echter anders opgenomen worden in overleg met de werkgever.

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet de ouder echter wel minimaal 1 jaar in dienst zijn bij de werkgever. In dat geval heeft u er recht op en kan de werkgever dit niet weigeren.

Hoogte ouderschapsverlofkorting 2011

De hoogte van de ouderschapsverlofkorting is afhankelijk van het aantal uur dat u ouderschapsverlof opgenomen heeft. Voor elk uur geldt een bepaald bedrag. Dit bedrag is de helft van het minimumloon. Dus voor elk uur ouderschapsverlof kunt u maximaal een korting van €4,11 in 2011 krijgen. Dit is een netto bedrag, omdat het een korting is op de netto te betalen belasting. Het is dan ook een heffingskorting.

Om de totale hoogte van de ouderschapsverlofkorting te berekenen, vermenigvuldigt u het aantal uren opgenomen in 2011 met €4,11.

Maximale ouderschapsverlofkorting

De maximale ouderschapsverlofkorting die u kunt krijgen is het belastbaar loon uit het voorgaande jaar min het belastbaar loon uit het huidige jaar. Voor 2011 geldt dan het loon uit 2010 min het loon uit 2011. U kunt hiermee dus niet meer loon ontvangen dan u het vorige jaar ontvangen heeft.

Als uw verlof in het voorgaande jaar begonnen is, dan geldt als maximale ouderschapsverlofkorting het belastbaar loon uit het jaar voorafgaand aan het begin van het ouderschapsverlof. Dus stel dat uw verlof in 2010 begonnen is, dan geldt het loon uit 2011 min het loon uit 2009.

Ouderschapsverlofkorting 2012

Er is sprake geweest van een mogelijke afschaffing van ouderschapsverlofkortin in 2012. Daar wordt door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf gezien. Dus ook in 2012 kan hier nog gewoon gebruik van worden gemaakt. Wel is er kans dat het alsnog afgeschaft wordt in 2013.

Ouderschapsverlofkorting aanvragen

Het aanvragen van de ouderschapsverlofkorting gaat via de belastingaangifte van de belastingdienst. Belangrijk is dat u een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever heeft. Bewaar deze goed, want de Belastingdienst zou er om kunnen vragen.

Maandelijks uitbetalen

Het is mogelijk om de ouderschapsverlofkorting maandelijks uit te laten betalen. Dit doet u door een voorlopige belasting aanslag te doen. U moet dan wel vooraf weten hoeveel uren u ouderschapsverlof op gaat nemen. Let op dat een voorlopige belasting aanslag het volgende jaar automatisch doorloopt.

Bronnen en referenties
overheidsloket.overheid.nl
belastingdienst.nl
rijksoverheid.nl

©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.