Loonheffing en belastingschijven 2014

Over uw inkomen betaalt u belasting. Deze belasting wordt loonheffing genoemd en bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de loonheffing is mede afhankelijk van de belastingschijven waar uw inkomen in valt. Belastingschijven 2014

 

Voor de berekening van de hoogte van de loonheffing wordt uw totale inkomen gebruikt uit box 1. Afhankelijk hiervan wordt bepaald in welke belastingschijf uw inkomen valt.

Bij het bereiken van de AOW-leeftijd zijn er 2 verschillende tarieven De eerste is voor mensen die geboren zijn voor 1946 en de tweede voor mensen die geboren zijn in 1946 of later.

De belastingdienst hanteert 4 belastingschijven:

Jonger dan de AOW-leeftijd of
AOW-leeftijd en geboren tussen begin 1946 en voor december 1947:
- Schijf 1: Vanaf €0 t/m €19.645
- Schijf 2: Vanaf €19.646 t/m €33.363
- Schijf 3: Vanaf €33.364 t/m €56.531
- Schijf 4: Vanaf €56.532 en hoger
 
AOW-leeftijd en geboren voor 1946:
- Schijf 1: Vanaf €0 t/m €19.645
- Schijf 2: Vanaf €19.646 t/m €33.555
- Schijf 3: Vanaf €33.556 t/m €56.531
- Schijf 4: Vanaf €56.532 en hoger

In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden.

 

Loonheffing

 

Over uw loon betaalt u belasting, dit wordt loonheffing genoemd. Deze loonheffing wordt van uw bruto loon ingehouden. Dit is uw werkgever verplicht te doen en is te zien op uw loonstrook.

 

Wat is loonheffing?

 

Loonheffing is een verzameling van loonbelasting en premies volksverzekeringen.

 
Premies volksverzekeringen bestaat uit:
- AOW (Algemene Ouderdoms Wet) tot AOW leeftijd
- AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
- ANW (Algemene Nabestaande Wet)

 

Hoogte loonheffing 2014

 

De hoogte van de loonheffing is afhankelijk van de belastingschijf waarin uw totale inkomen valt. Hoe hoger de schijf, hoe hoger de loonheffing.

Uw werkgever is verplicht deze loonheffing in te houden op uw salaris. Dit ziet u dan ook op uw loonstrook staan onder vemelding van loonbelasting en premies volksverzekeringen of gewoon loonheffing.

Loonheffing wordt per maand ingehouden. Dit kunt u beschouwen als een vooruitbetaling van de inkomstenbelasting van dat jaar, zodat niet alles in een keer betaald hoeft te worden. Echter kan er wel verschil zitten tussen de vooraf ingehoude loonheffing en de uiteindelijke hoogte van de inkomstenbelasting. Dit komt omdat niet alles vooraf goed te bepalen is, aangezien je situatie kan wijzigen door bijvoorbeeld verandering van baan, salaris, meerdere inkomens enz.

Loonheffing percentage

Leeftijd
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
Jonger dan AOW-leeftijd
36,25%
42%
42%
52%

 

Wat belangrijk is om te realiseren, is dat alleen over dat deel van uw inkomen wat in een bepaalde schijf valt het bijbehorende percentage betaald wordt.

Voorbeeld
U bent 40 jaar, en uw jaarinkomen is €30.000. Het percentage van schijf 1, 36,25%, geldt dan voor dat deel van het salaris tot €19.645. Over het resterende deel, €10.355 (€30.000 - €19.645), geldt dan het percentage dat hoort bij schijf 2, namelijk 42%.

 

Loonheffing en AOW leeftijd

 

De leeftijd speelt net als de belastingschijf waar uw inkomen in valt een rol. Als u AOW ontvangt hoeft u geen AOW premie meer te betalen aangezien u dan AOW ontvangt. Hierdoor valt uw loonheffing een stuk lager uit.

Loonheffing percentage

Leeftijd
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
AOW-leeftijd
18,35%
24,10%
42%
52%

 

Als u in 2014 de AOW leeftijd bereikt zal het loonheffingspercentage evenredig verdeeld worden over uw totale inkomen. U kunt het makkelijker berekenen door de volgende percentages voor het gehele jaar te gebruiken:

AOW leeftijd bereikt in maand
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
Januari
18,35%
24,10%
42%
52%
Februari
19,84%
25,59%
42%
52%
Maart
21,33%
27,08%
42%
52%
April
22,82%
28,57%
42%
52%
Mei
24,32%
30,06%
42%
52%
Juni
25,81%
31,55%
42%
52%
Juli
27,30%
33,05%
42%
52%
Augustus
28,79%
34,54%
42%
52%
September
30,28%
36,03%
42%
52%
Oktober
31,76%
37,52%
42%
52%
November
33,27%
39,01%
42%
52%
December
34,76%
40,50%
42%
52%

 

Loonheffingskorting

Iedereen met een inkomen heeft recht op loonheffingskorting. Hierdoor hoeft u over het eerste deel van uw inkomen geen belasting te betalen. De werkgever houdt hier rekening mee, tenzij u vooraf anders aangegeven heeft.

Wilt u meer weten over loonheffingskortingen en welke er zijn, dan kunt u verder lezen in Wanneer loonheffingskorting.

Bronnen en referenties

Belastingdienst

©Infomuur. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.